Trawa z rolki Grass Garden

Gospodarstwo położone jest pod Warszawą w miejscowości Urzut. Produkujemy trawniki z rolki typu sportowo-rekreacyjnego, o wysokiej odporności na wydeptywanie. Nasza trawa w rolkach jest w pełni rozwiniętym trawnikiem i można go użytkować wkrótce po ułożeniu.

Trawnik z rolki rośnie na podłożu torfowym (ok. 2,5 cm grubości) rozłożonym na folii. Umożliwia to uzyskanie jakościowej darni z całym (nie odciętym) systemem korzeniowym.

Przy zwijaniu w rolki nie uszkadza się korzeni, dlatego darń szybko się przyjmuje, można ją układać na każdym podłożu i o każdej porze roku.

Przy produkcji trawników rolowanych na folii, jako podłoże stosujemy mieszanki torfowe. Zapewnia to, wraz z systematycznym nawadnianiem, koszeniem i nawożeniem, optymalny rozwój traw i uzyskanie gęstego trawnika już po 3 miesiącach uprawy.

Trawa przenoszona jest z całym systemem korzeniowym i podłożem torfowym . Z tego względu trawę z rolki produkowaną na folii można układać nawet na słabszych gruntach. Jedynym warunkiem przyjęcia się trawnika jest utrzymanie go w stanie wilgotnym przez okres ukorzeniania co trwa ok. 2 tygodni.Trawnik z Rolki

Dzięki specjalnie dobranemu składowi nasion, oraz odpowiedniej pielęgnacji naszą trawę cechują:

  • duża odporność na deptanie
  • tolerancyjność wobec warunków glebowych oraz świetlnych
  • wysokie walory estetyczne (wąskie listki o żywo zielonej barwie)
  • szybkie ukorzenianie

Darń cięta jest na pasy o wymiarach 50 x 200 cm. Po zwinięciu rolki mają długość 50 cm i średnicę ok. 30 cm.Jedna rolka, czyli 1 m2 waży 15-20 kg zależnie od wilgotności.

Dodatkowe informacje

Grass Garden

Trawniki w rolkach produkujemy od 1996 roku. Nasza trawa cieszy się wysoką jakością dzięki zastosowanej technologii jak i zaangażowaniu i doświadczeniu personelu.

Uprawa trawnika z rolki na folii odbywa się na stosunkowo niewielkich areałach i dlatego każdy fragment darni jest właściwie wypielęgnowany.

Sprzedawany trawnik jest gęsty, kilkakrotnie koszony, ma ładne wybarwienie, jest pozbawiony chwastów i mocno ukorzeniony.

Naszą dewizą jest wysoka jakość i konkurencyjna cena. Naszymi klientami są firmy ogrodnicze, budowlane oraz indywidualni odbiorcy.

Zakładanie Trawnika

Produkowana u nas trawa ma zastosowanie głównie przy zakładaniu ogrodów i urządzaniu placów zabaw.

Mocny system korzeniowy, dzięki uprawie na folii, sprawia że darń doskonale nadaje się do okładania skarp, tworzenia zielonych dachów a także do scenografii.

Dzięki zastosowaniu najlepszych odmian traw typu sportowego jest używana przy budowie i renowacji boisk. Trawniki z rolki można układać o dowolnej porze roku, z wyłączeniem okresów z ujemną temperaturą powietrza i gdy gleba jest zamarznięta.


Przeczytaj więcej

Rolka trawy
Rolka trawy
Rolka trawy
Rolka trawy
Pole z rolkami trawy i cieżarówką
Rolki Trawy

  • Czy chcecie Państwo założyć piękny trawnik bez zbędnego wysiłku?
  • Czy urządzacie plac zabaw?
  • Czy zajmujecie się boiskami?
  • Czy macie do zagospodarowania teren po budowie albo skarpę?
  • A może po prostu interesują się Państwo trawnikami?

Jeżeli na któreś z tych pytań jest odpowiedź twierdząca, to nasza strona jest dla Państwa.