Trawnik z Rolki

Trawnik rolowany z folii

W uprawie trawników, w tym trawników w rolkach, bardzo istotny jest właściwy dobór nasion. Stwierdzono, że większość traw rośnie lepiej w mieszankach różnogatunkowych.

Przy produkcji trawników rolowanych stosujemy najlepsze odmiany: życicy trwałej, kostrzewy czerwonej i wiechliny łąkowej.

Zastosowanie min. nowych odmian życicy, charakteryzującymi się węższymi liśćmi i stosunkowo wolnym odrostem sprawia, że darń łączy cechy trawników sportowych i ozdobnych.

Wiechlina łąkowa oraz odmiany rozłogowe kostrzewy czerwonej maja zdolność rozrastania się, uzupełniania ubytków powstałych wskutek intensywnego użytkowania oraz uszkodzeń zimowych. Udział tych traw sprawia, że trawnik w kolejnych latach uprawy silnie się zagęszcza i dobrze znosi deptanie.

Trawa, jak i większość roślin najlepiej rośnie na podłożu bogatym w próchnicę.

Przy produkcji trawników rolowanych na folii, jako podłoże stosujemy mieszanki torfowe. Zapewnia to, wraz z systematycznym nawadnianiem, koszeniem i nawożeniem, optymalny rozwój traw i uzyskanie gęstego trawnika już po 3 miesiącach uprawy.

Trawa przenoszona jest razem z całym systemem korzeniowym i podłożem torfowym o grubości ok. 2,5 cm. Z tego względu trawę z rolki produkowaną na folii można układać nawet na słabszych gruntach.

Podstawowe gatunki traw

W większości trawników, również trawników w rolkach, stosuje się trzy podstawowe gatunki traw gazonowych:

  • Życica trwała (rajgras angielski) – Lolium perenne, trawa silnie rosnąca, wymagająca ale odporna na wydeptywanie. Nasiona życicy w mieszance pierwsze kiełkują (po 5-7dniach) i najszybciej się rozwijają. Życicę trwałą stosuje się w mieszankach traw sportowych i rekreacyjnych (30-70 %) a także regeneracyjnych (do 100 %). Trawniki z dużą domieszką życicy wymagają częstego koszenia i nawożenia, są wymagające również w stosunku do światła. Rajgras stosuje się również jako niewielki dodatek w mieszankach ozdobnych, jako osłonę dla wolno kiełkujących traw.
  • Wiechlina łąkowa – Poa pratensis, cenna trawa wieloletnia, ozdobna, odporna na wydeptywanie, dobrze się zagęszcza dzięki rozłogom. Wadą jest jej początkowo wolny rozwój w trawniku. Wraz z życicą jest składnikiem trawników sportowych i rekreacyjnych i dodatkiem do trawników ozdobnych. Niektóre nowe odmiany są częściowo odporne na cień.
  • Kostrzewa czerwona – Festuca rubra, posiadając szereg korzystnych cech znajduje zastosowanie na większości trawników. Ze względu na delikatne, wąskie ulistnienie stosuje się ją jako główny składnik trawników dekoracyjnych. Ma też zastosowanie w mieszankach typu sportowego i rekreacyjnego ponieważ jestdość odporna na wydeptywanie, toleruje braki wody i światła. Na trawnikach zaniedbywanych rozrasta się zastępując gatunki bardziej wymagające.

Ze względu na sposób krzewienia istnieje podział na podgatunki:

  • Kostrzewa cz. kępkowa – Festuca rubra commutata
  • Kostrzewa cz. półkępkowa – F. rubra trichophylla
  • K. cz. rozłogowa – F. Rubra rubra