Zakładanie Trawnika

Kluczowymi elementami prawidłowego założenia trawnika są: przygotowanie podłoża i ułożenie trawy.

Przygotowanie podłoża

Podłoże pod trawnik rolowany należy przygotować przed dostawą darni. Korzystnie jest przygotować podłoże wcześniej (2-3 tyg.), co wiąże się z osiadaniem gleby i możliwością uzyskania równego trawnika.

Przygotowanie podłoża przed ułożeniem trawy

Jeżeli w podłożu występują chwasty trwałe, w szczególności perz, należy w pierwszej kolejności je usunąć wraz z częścią podziemną lub zniszczyć chemicznie. Stosując zabiegi chemiczne należy odczekać 2-3 tygodnie z dalszymi pracami.

Po wstępnym oczyszczeniu powierzchni gleby grabiami można przystąpić do mechanicznego ( glebogryzarka) lub ręcznego (widły amerykańskie, szpadel) przekopania.

Przed przekopywaniem można zastosować nawożenie mineralne. To nawożenie jest korzystne, ponieważ niektóre składniki trudno przemieszczają się w glebie, szczególnie fosfor. Warto do tego nawożenia zastosować nawóz o dużej zawartości fosforu.

Przed założeniem trawnika można również zastosować wapnowanie, szczególnie gdy odczyn gleby (ph) wynosi mniej niż 5,5-6.

Jeżeli podłoże pod trawnik zawiera mało próchnicy, zawiera ziemię z wykopu, wskazane jest wzbogacenie substancją organiczną w postaci kompostu, torfu lub nawiezienie na wierzch ok. 10 cm ziemi urodzajnej. Glebę spulchnia się na głębokość min. 10 cm., następnie wyrównuje grabiami usuwając przy tym kamienie, korzenie roślin itp.

Następnym etapem jest wałowanie, ewentualnie na małych powierzchniach ubicie nogami podłoża i ponowne wyrównanie.

Układanie Trawy

Na glebach ciężkich, gliniastych należy zachować ostrożność, żeby podczas prac przygotowawczych nie zniszczyć struktury gleby. Jeżeli na skutek dużej wilgotności gleba się lepi, lepiej jest poczekać z pracami na bardziej sprzyjające warunki pogodowe. Częstą przyczyną słabego wzrostu trawy jest niedobór powietrza w glebie na skutek jej ubicia. Taka sytuacja może wystąpić w glebie gliniastej nawet zaraz po wykonaniu trawnika. Należy przygotować podłoże pod trawę tak, aby stosunki powietrzno-wodne w glebie były dla roślin korzystne.

W celu poprawienia struktury gleby zarówno piaszczystej jak i gliniastej można dostarczyć jej substancji organicznych ( torf, kompost). Dodatek próchnicy w glebie poprawia nie tylko jej strukturę, ale także zwiększa tzw. kompleks sorpcyjny. Na glebach piaszczystych dłużej zatrzymywane są składniki pokarmowe i woda, na gliniastych poprawiają się również stosunki powietrzno-wodne.

Zakładając trawnik z rolki wraz z darnią przenosi się dużą ilość podłoża organicznego, jeżeli darń produkowana jest na takim podłożu. Jest to warstwa 2-3 cm a waga podłoża ok. 10 kg/m2. Trawnik w rolkach z folii produkowany jest na podłożach organicznych.


Układanie Darni

W okresie letnim trawa w rolkach powinna być ułożona zaraz po przywiezieniu, ewentualnie następnego dnia. Jeżeli całej trawy nie uda się w porę rozłożyć, część można tymczasowo rozwinąć i zraszać.

W celu uniknięcia dodatkowych kosztów transportu zamawia się więcej trawy niż wynika to z obliczeń. Zwłaszcza przy trawnikach o nieregularnych kształtach błąd w obliczeniach może być duży. Na ogół zamawia się 5-10 % więcej darni.

Ułożony trawnik

Rozkładanie trawy przeważnie zaczyna się od najdłuższego prostego boku trawnika. Do tego pasa dokłada się następne, ściśle obok siebie dociskając, aby nie było szpar. Przesuwając pasy trawy należy unikać jej rozciągania.

Nadmiary trawy przy brzegach trawnika, ścieżkach obcina się nożem a obcięte kawałki można wykorzystać w innym miejscu.

Po ułożeniu trawnika niezbędne jest dociśniecie darni do podłoża przy pomocy wału lub w inny sposób, co stwarza dogodne warunki do ukorzeniania i zapobiega szybkiemu przesychaniu.

Zaraz po położeniu a czasami i w trakcie układania ( wysoka temperatura, duży trawnik) ułożoną trawę należy zraszać.